Оқу жұмысы

Мақсаттары мен міндеттері

 

Алдағы оқу жылындағы негізгі міндеттер: өзінің шығармашылығына шығармашылық көзқарасы бар, өз іс әрекетіне ұтқырлықпен, шеберлікпен және жауапкершілікпен қарайтын, өз жұмысының нәтижелеріне жоғары талаптар қойылған жоғары білікті маман даярлауды қамтамасыз ету; жекелеген студенттердің зияткерлік, мәдени, физикалық және адамгершілік дамуына қанағаттануын қамтамасыз ету; бітіруші түлектерді КТ-ға дайындау арқылы біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету.

 

Жоғарыда аталған міндеттерді шешу үшін қажет:

 1. Колледждегі оқу үдерісін ұтымды ұйымдастыру: теориялық кестенің оқу үрдісінің кестесі, оқыту кестесі, біліктілік тәжірибесі, курстық жұмыстардың қорғалуы.
 1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру ұйымы мен жаңа буынға сәйкес барлық мамандықтардың ағымдағы және аралық бақылауына арналған құжаттама блогын қарастыру және бекіту.
 1. Студенттердің білімін тексеруде аралық және қорытынды бақылауды ұйымдастыру: дифференциалды бағалау, сынақтар, емтихандар.
 1. Оқытудың белсенді формалары мен әдістерін, инновациялық технологиялар мен авторлық бағдарламаларды енгізу арқылы оқу үрдісін жетілдіру.
 2. Колледжде оқытудың озық тәжірибесін зерттеу және тарату: мұғалімдердің сабақтарына қатысу, «Педагогикалық шеберлік мектептері» атты ашық іс-шараларын өткізу, қаланың, облыстың орта техникалық және кәсіптік мектептерінің мамандандырылған конференцияларына қатысу.
 3. Колледжде топтар, пәндер, ПЦК бойынша оқу үлгерім көрсеткіштерін бақылау және талдау.
 4. Нормативтік құжаттарды үнемі оқып білу (бұйрықтар,нұсқаулар, өкімдер және т.б.)
 1. Есеп беру құжаттарынуақтылы және сапалы жүргізу
  1. Жүйелі біліктілік деңгейін көтеру.
  2. Күндізгі және сырттай оқу түріндегі мамандықтар бойынша Мемлекеттік (қорытынды) аттестация өткізілуін ұйымдастыру.
  3. Оқу үрдісінің кестесін жүзеге асыруды қадағалау.