Оқу процесін жетілдіру және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатында 2015 жылғы 1 қыркүйектен бастап Маңғыстау энергетикалық колледжінде Тестілеу орталығы ашылды.
     Тест орталығы колледж жарғысына сәйкес жұмыс істейтін МҚКҚ “Маңғыстау энергетикалық колледжі” құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
     Бүгінгі күні тестілеу орталығы 25 орындық жергілікті желіге біріктірілген 3 қабатта орналасқан, өткізу қабілеті жылына 6-10 мың оқушы.
      Тест орталығының мақсаттары мен міндеттері:
   1) Тестілеу орталығының негізгі мақсаты – оның сапасын және тиімділігін арттыру мақсатында оқу процесін электрондық тестілеу арқылы жүзеге асыру.
    2) Тест орталығының негізгі міндеттері:
– студенттерді тестілеу үшін колледж оқытушылары жасаған тапсырмаларды орындау;
– студенттердің компьютерлік тестілеуін ұйымдастыру және өткізу; пәндер мен мамандықтар бойынша аралық (тесттер, коллоквиумдар) және қорытынды (блок, сессия, GE) бақылау;
– білім беру процесін ұйымдастырудың тиімділігін бағалау үшін студенттерді тестілеу нәтижелері бойынша мәліметтерді талдау және статистикалық өңдеу.
      Тестілеу орталығында студенттердің білімін бақылау, барлық пәндер бойынша қорытынды және аралық бақылау жұмыстары ұйымдастырылды, КТ туралы ереже, КТ негізінде емтихандарды өткізу ережелері мен тәртібі жасалды. Барлық пәндер бойынша тестілік банк құрылды, ол жыл сайын оқу жоспарына сәйкес жаңартылып отырады.
Оқу жылы білім алушылардың ағымдық, аралық, IGA пәндерін бақылау және бақылауды (алдыңғы курстың пәндеріндегі қалдық білім) пәндер бойынша қорытынды бақылаудың бірінші кезеңін компьютерлік тестілеу, сонымен қатар мамандықтар бойынша оқытушылар құрамын және конкурсқа қазақ тілінде тестілеу өткізіледі.
Пәндер бойынша тестілеу кезінде бір нұсқадағы тест сұрақтарының саны барлық мамандықтардың 1-4 курс студенттеріне 50 сұрақтан тұрады. 1 сұрақ бойынша тестілеу уақыты – бір минут.
Бір оқушыға компьютерлік уақыт жылына орта есеппен 10-15 сағатты құрайды.

Орталық басшысы Атымтаева Эльмира Тургановна.