ОӨТ және СЕРІКТЕСТІК

Оқу-өндірістік практика

2018-2019 оқу жылында барлық курстағы мамандықтар бойынша 49 топ өндірістік тәжірибиеден өтті. Соның ішінде 1-2 курстарда слесарлы-механикалық және оқу тәжірибиелерін  Маңғыстау энергетикалық колледжінің    өндірістік шеберхана базасында өткізілді. Барлық мамандықтар бойынша 3-4 курстардың технологиялық және дипломалды тәжірибиелері өндірістік мекемелерде өткізілді.

Маңғыстау энергетикалық колледжі 2018-2019 оқу жылында   өндірістік  тәжірибие өткізу туралы 63 мекеме және кәсіпорындарымен келісім шарт жасалды. 

  

Мекемелерде өндірістік тәжірибиеден өткен білім алушылардың саны:

  1. «МАЭК Казатомпром» ЖШС

0901000 –«Электрстанциялардың және желілердің электржабдықтары», 0906000– «Жылулық электрлік станцияларының жылуэнергетикалық қондырғылары», 1014000 – «Машина құрлысының технологиясы», 0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), 1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 137 бала

  1. «КАЗАзот» ЖШС

0816000-«Химиялық  технология және өндірісі», 1302000 — «Автоматтандыру және басқару», 1014000 – «Машина құрлысының технологиясы» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті. 

Барлығы: 67 бала

      3. АК «МРЭК»

0901000 –«Электрстанциялардың және желілердің электржабдықтары», 0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), 1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 30 бала

       4. «Спецавтоматика» ЖШС    

0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), 1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 5 бала

       5. МКК «Мангистауэнерго»

0901000 –«Электрстанциялардың және желілердің электржабдықтары», 0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), 1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 30 бала

      6. «Актауэлектросервис» ЖШС

0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), 1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 25 бала

      7. МКК «АУЭС»

1302000 — «Автоматтандыру және басқару» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 30 бала

      8. «Каспий жылу арнасы» АҚ

0906000-« Жылу электр стацияларының жылу электр қондырғылары» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 19 бала

      9. «Актау ТВК» ЖШС

  0906000-«Жылу электр стацияларының жылу электр қондырғылары» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 5 бала

    10. «ПМК» АҚ

1014000 – «Машина құрлысының технологиясы» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 15 бала

    11. «Каскор-Машзавод» АҚ

1014000 – «Машина құрлысының технологиясы» мамандықтары бойынша тәжірибеден өтті.

Барлығы: 10 бала

     12. Филиал АҚ «НК» «КТЖ» Манғыстау сигнализация және байланыс дистанциясы

   1303000-«Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Барлығы: 5 бала

      13. «Контакт» ЖШС

   1303000-«Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Барлығы: 10 бала

      14. «Кезби» МКҚК

   1303000-«Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Барлығы: 5 бала 

     15. «Актау энерджи» ЖШС

   1303000-«Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Барлығы: 6 бала 

      16. «АктауЭлектроКомСервис» ЖШС     

0902000 –«Электрмен қамтамасыз ету» (салалар бойынша), тәжірибеден өтті.

Барлығы: 5 бала

      17. Филиал АҚ «НК» «КТЖ» Манғыстау электрмен жабдықтау дистанциясы

   1303000-«Теміржол көлігіндегі автоматика, телемеханика және қозғалысты басқару»

Барлығы: 15 бала

      18. «Контакт» ЖШС

1302000- «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша

Барлығы: 30 бала