Оқу жұмысының жоспары

2018 – 2019 оқу жылына арналған

оқу жұмысының жылдық жоспары

Мақсаттары мен міндеттері

Алдағы оқу жылындағы негізгі міндеттер: өзінің шығармашылығына шығармашылық көзқарасы бар, өз іс әрекетіне ұтқырлықпен, шеберлікпен және жауапкершілікпен қарайтын, өз жұмысының нәтижелеріне жоғары талаптар қойылған жоғары білікті маман даярлауды қамтамасыз ету; жекелеген студенттердің зияткерлік, мәдени, физикалық және адамгершілік дамуына қанағаттануын қамтамасыз ету; бітіруші түлектерді КТ-ға дайындау арқылы біліктілігін арттыруды қамтамасыз ету.

Жоғарыда аталған міндеттерді шешу үшін қажет:Бөлімше, ПЦК, кабинеттер мен зертханалар жұмыс жоспарларын қарау және бекіту.

 1. Бөлімше, ПЦК, кабинеттер мен зертханалар жұмыс жоспарларын қарау және бекіту.
 1. Педагогикалық кеңестерді қарау және өткізу, колледждің әдістемелік кеңестері, педагог қызметкерлердің аттестациялық комиссиясының отырыстары.
 1. Колледждегі оқу үдерісін ұтымды ұйымдастыру: теориялық кестенің оқу үрдісінің кестесі, оқыту кестесі, біліктілік тәжірибесі, курстық және дипломдық жұмыстардың қорғалуы.
 1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру ұйымы мен жаңа буынға сәйкес барлық мамандықтардың ағымдағы және аралық бақылауына арналған құжаттама блогын қарастыру және бекіту.
 1. Студенттердің білімін тексеруде аралық және қорытынды бақылауды ұйымдастыру: дифференциалды бағалау, сынақтар, емтихан тесттері.
 1. Оқытудың белсенді формалары мен әдістерін, инновациялық технологиялар мен авторлық бағдарламаларды енгізу арқылы оқу үрдісін жетілдіру.
 1. Колледжде оқытудың озық тәжірибесін зерттеу және тарату: мұғалімдердің сабақтарына қатысу, «Педагогикалық шеберлік мектептері» атты ашық іс-шараларын өткізу, қаланың, облыстың орта техникалық және кәсіптік мектептерінің мамандандырылған конференцияларына қатысу.
 1. Оқу үрдісінде оқу-әдістемесін қамтамасыз етуді ұйымдастыру және өткізу.
 1. Колледжде топтар, пәндер, ПЦК бойынша оқу үлгерім көрсеткіштерін бақылау және талдау.
 1. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының жұмысын талдауды жүзеге асырады, МАК-тың ескертулерін іске асыру жөніндегі шараларды белгілейді және жүзеге асырады.
 1. Нормативтік құжаттарды үнемі оқып білу (бұйрықтар,нұсқаулар, өкімдер және т.б.)
 1. Есеп беру құжаттарынуақтылы және сапалы жүргізу
  1. Жүйелі біліктілік деңгейін көтеру.
 1. Күндізгі және сырттай оқу түріндегі мамандықтар бойынша Мемлекеттік (қорытынды) аттестация өткізілуін ұйымдастыру.
 1. Оқу үрдісінің кестесін жүзеге асыруды қадағалау.

4. Орта деңгейдегі маман сертификатын алу үшін КДДБ (ОУПП) сертификаттау емтихандарын өткізуді ұйымдастырады және қамтамасыз етеді.

Айы Өткізу мерзім

Орындау туралы ескертпе

1 2018-2019ж. оқу үдерісінің кестесін жасау 25.08.18
2 2018-2019 оқу жылының 1 семестріне арналған теориялық  сабақтар кестесін дайындау 25.08.18
Қыркүйек
3 Жоспарлар мен жұмыс кестелерін қарау және бекіту:

а) жаңа оқу жылына арналған жұмыс бағдарламалары мен КТП

б) жеке оқытушының жоспары

г) өзара сабақтарға кіру

д) кабинет, зертханалар

е) үйірмелер, спорттық секциялар

ж) кітапханалар

з) ашық сабақтар

 

 

10.09.18

 

14.09.18

10.09.18

10.09.18

10.09.18

29.08.18

10.09.18

 

4 Есепке алу құжаттарын дайындау:

а) теориялық білім журналы

б) үйірме жұмысының журналы

г) оқытушылар тарификациясы

29.08.18 дейін
5 Педагогикалық және әдістемелік кеңесінің отырысы Жоспар бойынша
6 Кәсіптік жұмысты жүргізу және сырттай оқу формасына қабылдауды аяқтау 20 қыркүйекке дейін
7 Есеп беру Кесте бойынша
Қазан
1 Педагогикалық кеңестің отырысы Жоспар бойынша
2 Кестеге сәйкес оқытушылардың сабақтарына қатысу(Аптасына 1 рет) Кесте бойынша
3 КДДБ (ОУПП) сынақ тестілеуінің кестесін құрастыру Жоспар бойынша
4 Теориялық білім журналын толтыруды тексеру Жоспар бойынша
5 Мамандық бойынша сырттай формада сессия өткізу 26.10.18ж.
6 2НК  есеп беру құрылымының  формасын құрастыру Кесте бойынша
7 Сырттай оқитын студенттерге арналған емтихан сессиясы Кесте бойынша
Қараша    
1 Оқытушылардың сабақтарына қатысу Кесте бойынша
2 Теориялық білім журналының толтыру барысын тексеру Жоспар бойынша
3 1 қарашаға дейін аттестация негізінде студенттердің үлгерімі мен сабаққа қатысуын талдау Қараша
Желтоқсан
1 Педагогикалық кеңестің отырысы Жоспар бойынша
2 Теориялық білім журналының толтыру барысын тексеру Жоспар бойынша
3 Жалпыға ортақ пәндер бойынша мемлекеттік қорытынды бағалауды жүргізу үшін құжаттар жинағын әзірлеу және бекіту Желтоқсан
4 2 семестрге теориялық сабақтар кестесін дайындау Желтоқсан
5 Барлық мамандықтар бойынша қысқы сессияны өткізуге арналған құжаттамалық блокты қарастыру және бекіту Желтоқсан
6 Қысқы емтихан сессиясының кестесін жасау Желтоқсан
7 Студенттердің  2018-2019 оқу жылы бойынша 1 семестрдегі үлгеріміне талдау жасау Семестр қорытындысы бойынша
8 Қысқы емтихан сессиясын қабылдау Семестр қорытындысы бойынша
Қаңтар
1 Оқытушылардың сабақтарына қатысу Кесте бойынша
2 Теориялық білім журналының толтырылу барысын тексеру Жоспар бойынша
3 Оқу жылының ІІ семестріндегі теориялық кестені құруға көмектесу 12.01.19 дейін
4 I семестрде білім беру басқармасына есеп беру Кесте бойынша
5 Алфавиттік кітапқа бақылау жүргізу Жоспар бойынша
Ақпан
1 Педагогикалық кеңестің отырысы Жоспар бойынша
2 Оқытушылардың сабақтарына кіру Кесте бойынша
3 Теориялық білім журналының толтырылу барысын тексеру Жоспар бойынша
4 1014000 «Машина жасау технология (түрлері бойынша)»мамандығы бойынша мемлекеттік қорытынды аттестаттаудың кестесін дайындау және бекіту 05.02.2019 дейін
5 Күндізгі уақтылы топтарды КДДБ (ОУПП) үшін сынақ тестілеуден өткізу Кесте бойынша
Наурыз
1 Теориялық білім журналының толтырылу барысын тексеру Жоспар бойынша
2 Оқытушылардың сабақтарына кіру Кестеге сәйкес
3 1014000 «Машина жасау технология (түрлері бойынша)»мамандығы бойынша мемлекеттік аттестаттаудың қорытынды жұмысы наурыз
4 Теориялық және тәжірибелік ОУПП емтихандарын ұйымдастыру Кестеге сәйкес
Сәуір
1 Педагогикалық кеңестің отырысы Жоспар бойынша
2 Оқытушылардың сабақтарына кіру Кестеге сәйкес
3 Теориялық білім журналының толтырылу барысын тексеру Жоспар бойынша
4 Сырттай  бөлімінің топтарын КДДБ (ОУПП)   тестісінен    өткізу Кесте бойынша
5 1 сәуірге дейінгі аттестаттау нәтижесі бойынша контингенттің сақталуы, үлгерім көрсеткіштері, сабаққа қатысуын  талдау Наурыз — сәуір
Мамыр
1 Теориялық білім журналының толтырылу барысын тексеру Жоспар бойынша
2 Оқытушылардың сабақтарына кіру Кестеге сәйкес
3 Жазғы емтихан сессиясы үшін құжаттамалық блокты (тесттер) қарастыру, талқылау, бекіту 11.05.19 дейін
4 Жазғы емтихан сессиясының кестесін дайындау Кесте бойынша
5 Мемлекеттік қорытынды аттестация кестесін дайындау  және бекіту 15.05.19 дейін
7 Колледж оқытушыларының тарификациясын қарастыру 31.05.19 дейін
  Маусым
1 Педагогикалық кеңестің отырысы Жоспар бойынша
2 Оқытушылардың сабақтарына қатысу Кестеге сәйкес
3 Теориялық білім журналдарының толтырылуы мен тапсырылуын тексеру 30.06.2019
4 Жазғы емтихан сессиясын өткізу Кесте бойынша
5 Мемлекеттік қорытынды аттестатауды ұйымдастыру және өткізу Кесте бойынша
6 Жазғы емтихан сессиясының тапсырылуына талдау жасау Кесте бойынша
7 Оқытушылардың оқу жылында орындалатын сағаттары   туралы есептерін беру 30.06.2019
8 2018-2019 оқу жылына бөлім меңгерушілері мен оқу бөлімінің меңгерушісінің орындаған жұмыстарының қорытындысы 30.06.2019

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары

А.З.Караубаева