Педагогикалық шеберлік мектебі

2018-2019 оқу жылына

«Педагогикалық шеберлік» мектебінің жұмыс жоспары

 

Мақсаты: заманауи білім беру технологияларын тиімді қолдану үшін кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру.

 

Тақырып атауы Мерзімі Жауапты
1 Оқытушылардың кәсіби қиындықтарының себептерін анықтау (педагогикалық диагностика, өзін-өзі диагностикалау, сауалнама, мониторинг). Педагогикалық қызметтің жеке стилінің ерекшеліктерін талдау (А.К. Марков). Әртүрлі педагогикалық технологиялар элементтерімен дәстүрлі оқытудың үйлесуі қазан Әдіскер
2 Пәндердің оқу-әдістемелік кешенің мүмкіндіктерін жұмысқа пайдалану. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру. қараша Әдіскер
3 Жаңа педагогикалық технология бойынша оқытуға көшу кезінде мұғалімнің білімі мен дағдыларын өзін-өзі бағалау үшін сауалнаманы талдау. Модульдік оқыту технологиясының негіздері. желтоқсан Әдіскер
4 Бақылау және өлшеу материалдарының жинағын қалыптастыру (оқу пәндері бойынша бақылау және тест тапсырмалары) қантар Әдіскер
5 Арнайы және жалпы білім беру пәндерін оқытуда сыни ойлау әдістерін және әдістерін қолдану. ақпан Әдіскер
6 Ақпараттық технологиялар арқылы студенттердің оқыту сапасын жақсарту наурыз

Психолог,
әдіскер

7 Оқу үдерісін психологиялық-педагогикалық қолдау сәуір Әдіскер, психолог
8 «Педагогикалық шеберлік» мектебінің жұмысын талдау. мамыр Әдіскер