Әдістемелік кеңес

2018-2019 оқу жылының

Әдістемелік Кеңесінің жұмыс жоспары

 

қ/с

Шаралар атауы

Жауаптылар

Қыркүйек. №1 Әдістемелік Кеңес

1.

2018-2019 оқу жылына арналған әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарын бекіту.

Колледж директоры,
директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

2.

2018-2019 оқу жылына арналған әдістемелік семинардың жұмыс жоспарын бекіту.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары

3.

2018-2019 оқу жылына арналған аралық бақылауға арналған жұмыс жоспарын бекіту.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

4.

2018-2019 оқу жылына арналған әдістемелік кабинеттің жұмыс жоспарын бекіту.

Әдіскер

5.

Авторлық жұмыс бағдарламаларын бекіту (ПЦК төрағаларының сөзі).

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

6.

2018 — 2019 оқу жылына арналған мұғалімдердің біліктілігін арттыру және атестаттау жоспарын бекіту.

ОӘЖЖ директордың орынбасары,
әдіскер

7.

Кітапхананың оқу-әдістемелік әдебиеттермен, оқу-әдістемелік кешен, электронды оқулықтармен толықтығы. Мерзімдік кәсіби басылымдарға жазылу туралы.

Кітапхана меңгерушісі

Қараша. 2 Әдістемелік Кеңес

1.

Жаңа 2018-2019 оқу жылына арналған мамандықтардың оқу-әдістемелік кешендерін талқылау.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

2.

Өз бетінше білім алу тақырыбында оқытушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Мәселелер. Жетістіктер. Болашағы.

Әдіскер

3.

ПЦК оқытушылары сабақ өткізу және оқу құжаттарын жүргізу сапасы туралы.

ПЦК төрағалары,
әдіскер

4.

Колледждің әдістемелік тақырыптарын жүзеге асырудағы кітапхана рөлі. Жаңа ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді, кітапхананың мерзімді басылымдарына шолу

Кітапхана меңгерушісі

Қаңтар. №3 Әдістемелік Кеңес

1.

2018-2019 оқу жылындағы бірінші семестрінің нәтижелері. Ішкі колледж бақылауының нәтижелері (жаңадан бастаған және аттетаттаудан өтетін ұстаздардың сабақтарына қатысу).

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
Оқу бөлімінің меңгерушісі

2.

Сырттай оқитын студенттердің білім сапасының мониторингі.

Сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі

3.

Сырттай бөлімде арнайы пәндерді оқытудың сапасы және әдістемелік құралдардың болуы

Сырттай оқу бөлімінің меңгерушісі

4.

Колледж оқытушылары мен студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын талдау (жыл сайынғы педагогикалық оқулар мен ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға, олимпиадаларға және т.б.).

Әдіскер

5.

Тілдер пәндердің ПЦК өзін-өзі атестаттау және оқытушылардың сабақ өткізу, оқу құжаттарын жүргізу сапасы туралы.

ПЦК төрағалары,
әдіскер

Науырыз. №4 Әдістемелік Кеңес

1.

Өз бетінше білім алумен шұғылдану бойынша ПЦК оқытушыларының жұмысын талдау. «Үздік портфолио» конкурсы.

ПЦК төрағалары

 

2.

Оқытушыларды аттестациялау процессі. Ішкі колледж нәтижелері.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары

3.

Оқу-әдістемелік материалдар банкіні толтыру туралы оқытушылардың өз бетінше білім алу үдерісін сүйемелдеу.

Әдіскер

4.

Арнайы пәндер бойынша ПЦК өзін-өзі атестаттау. ПЦК оқытушыларының өткізетін сабақ және оқу құжаттарын жүргізуінің сапасы туралы.

ПЦК төрағалары

5.

Біліктілікті арттыру курстарында оқыған оқытушылардың шығармашылық есептері

Әдіскер

6.

Колледж оқытушыларының 2018-2019 оқу жылындағы «Үздік педагог» конкурсына қатысу.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары

Мамыр. №5 Әдістемелік Кеңес

1.

Мемлекеттік емтихандарды дайындау, өткізу және дипломдық жобаларды қорғау туралы.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары

2.

Оқытушылардың аттестациялау және біліктілікті арттырудың қорытындыларын шығару.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
әдіскер

3.

ПЦК оқытушылары сабақ өткізу және оқу құжаттарын жүргізу сапасы туралы.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

4.

Педагогикалық идеялар фестивалін өткізу (өз бетінше білім алу тақырыптары бойынша жұмыс).

ПЦК төрағалары әдіскер

5.

Колледж оқытушыларының 2018-2019 оқу жылындағы әдістемелік әзірлемелерін сараптау нәтижелері. «Үздік әдістемелік нұсқаулық» конкурсының қорытындысы.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

6.

Педагогикалық идеялар фестиваліне дайындық туралы (Өз бетінше білім алу тақырыптары бойынша жұмыс шеңберінде).

Әдіскер

Маусым. №6 Әдістемелік Кеңес

1.

2018-2019 оқу жылындағы Әдістемелік кеңестің жұмыс нәтижелері.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары

2.

«Жас маманмектебі» жұмысының нәтижелері.

ПЦК төрағалары, әдіскер

3.

Педагогикалық шеберлік мектебінің жұмыс нәтижелері

Әдіскер

4.

Оқу бағдарламаларын, пәндер бойынша тест тапсырмаларын орындау туралы.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

5.

2019-2020 оқу жылына арналған ПЦК жұмысының перспективті жоспарларын бекіту.

Директордың ОӘЖЖ орынбасары,
ПЦК төрағалары

 

 Оқу-әдістемелік жұмысы бойынша

   директор орынбасарының м.а.  Г.Тугерова